Regeringen ser över kontantflödet

Riksdagen tog beslut 23/1 om att uppdra åt Regeringen att se över reglerna för kontantflödet. Bakgrunden är de konsekvenser som Panaxias konkurs innebar.

Kontantflödet i Sverige idag är unikt på det sätt att när du lämnat pengarna till värdebolaget är det inte längre dina pengar, utan värdebolagets. Det finns ingen praxis i branschen att pengarna ska hanteras via klientmedelskonton utan de räknas och betalas in på ens eget konto. Detta bör ske direkt så pengarna är tillhanda på banken inom någon dag men Panaxia satte i system att vänta med inbetalningarna längre och längre. Eftersom pengarna inte stod på klientmedelskonton så hade Panaxia en stor likvid reserv och stora skulder i sin balansräkning, problemet var att pengarna inte fanns. Skillnaden mellan kontanter och skulder var till slut flera hundra miljoner kronor innan allt tog slut. Därför är det väldigt välkommet att utredningar görs så vi kan få en säker kontanthantering framöver, där man vet att de kontanter jag lämnat till värdebolaget är mina genom hela processen och inte bara en fordran på dem till dess att pengarna satts in på mitt konto.

Privata affärer har skrivit en del artiklar om historiken här

Beslutet i riksdagen hittar du här

Nya regler om privatuthyrning av bostäder

I december fattade Riksdagen beslut i frågan om privatuthyrning av bostäder. Beslutet innebär en friare prissättning så att hyresvärden ska kunna få täckning för sina kostnader. Hyresgästen kommer alltjämt att ha rätt till att pröva hyran i hyresnämnden men rätten till att få tillbaka hyra retroaktivt försvinner. De nya reglerna börjar gälla 1/2 2013

Riksdagen avslog dock Regeringens förslag om att bostadsrättsinnehavare inte skulle behöva ange skäl till föreningen om att hyra ut i andra hand. Beslutet innebär i sin helhet att vi kommer få ett större utbud på andrahandsmarknaden då man får en större trygghet när man hyr ut i andra hand och inte behöver oroa sig för retroaktiva effekter. Dessutom kommer flexibiliteten i hyresnivå även påverka då fler får möjlighet att hyra ut utan att göra förlust på det. Tyvärr innebär avslaget i Riksdagen, att inte behöva ange skäl till föreningen, innebära att många bostadsrättslägenheter fortfarande kommer stå outnyttjade.

Läs mer här

Beslut om betaltider fattat

23/1 Tog Riksdagen beslut om snabbare betalningar, vilket har diskuterats i medierna. Beslutet innebär att alla leverantörer ska ha rätt att få betalt inom 30 dagar efter fakturan. Myndigheter och offentliga organ får inte avtala om längre betaltider, men mellan företag är det tillåtet om leverantören uttryckligen har godkänt det. Vidare ska leverantören ha rätt att ta ut en förseningsavgift på 450 kr, som inte får avtalas bort om det inte finns särskilda skäl för det och även inkassoavgiften höjs. Dessutom ska myndigheter och andra offentliga organ som betalar för sent betala minst den lagstadgade dröjsmålsräntan. Lagändringarna börjar gälla 16/3 2013!

Har man myndigheter och andra offentliga organ som kunder blir alltså situationen lättare för många som tvingats leva med långa kredittider till dessa. När det kommer till att vara leverantör till de stora bolagen är dock frågan vad man kommer ha för val.

Här kan du läsa mer i ärendet

Beslut i Riksdagen om personalliggare i fler branscher

23/1 togs det beslut i Riksdagen om att utöka personalliggarkravet till fler branscher. Denna gång var det tvätteribranschen men regeringen fick även ett uppdrag om att återkomma med krav inom byggbranschen under 2013.

Riksdagen lyckades även klämma in att Regeringen ska fortskrida med det ”gamla” förslaget om att lämna kontrolluppgifter varje månad i samband med lönedeklarationen så det verkställs från 1/1 2014.

Visst är det viktigt att stävja fusk och att fokusera på branscher där det finns mer fusk. Ibland undrar jag dock hur dessa pålagor ska vägas upp med lättnader i det administrativa arbetet…

Här kan du läsa mer om ärendet

 

Nu är länkarna uppdaterade!

Nu har länkarna i vår högerspalt uppdaterats med aktuella länkar till belopp och procent, utlandstraktamenten samt en ny länk till bolagsverkets blanketter (varifrån man även snabbt kommer till bolagsverkets mallar). Vi har även lagt in en länk till verksamt.se som är en väldigt bra sida när man ska starta upp, ändra eller avveckla bolag. Där kan man även hålla reda på de olika bolag man är registrerad på. Har ni inte använt sidan innan tycker jag ni ska gå in och titta på den. Det enda som behövs är en e-legetimation.

Kontrolluppgiftstider

Nu är det bråda dagar för alla som hanterar löner. Om du sköter lönerna själv är det viktigt att uppgifterna är hos Skatteverket senast 31/1. 

Tänk på att stämma av så uppgifterna som deklarerats under året stämmer med det som bokförts samt med eventuellt löneprogram. Korrigera därefter eventuella fel innan ni skickar kontrolluppgifterna.

Har du ett fåmansaktiebolag är det även viktigt att se till så lönekraven uppfylls om du tänkt använda lönebaserad utdelning.

Har ni andra frågor på lön eller vill bli avlastade kan ni alltid kontakta oss så hjälper vi till.