Bokslutsförberedelser

Då var det dags för en liten påminnelse till alla er med bokslut 31/12. För er som vill att vi hjälper er finns nedan en lista på vad vi vill ha av er så fort som möjligt efter årsskiftet och för er andra som är företagare så är ni givetvis också välkomna till oss men annars så kan ni använda vår lista som lite hjälp på vägen för stundande bokslut:

– Lagerinventering per 31/12 där varje produkt är specad med antal och anskaffningsvärde. Fundera även på om ni har några produkter som ni inte kommer få igen pengarna på eller som inte har något värde idag så vi får med det.

– Kassaintyg (om ni har kontanthandel) där alla kontanter är räknade och specade på valör.

– Engagemangsspec från banken/bankerna per 31/12 så alla konton kommer med samt eventuella panter, placeringar, skulder och upplupna räntor.

– Löneskuldlista där alla eventuella löneskulder är specade per person. Aktuellt om ni har efterskottslön, vilket är normalt för timanställda, samt för eventuella komp-/flexskulder.

– Semesterlöneskuldlista där alla semesterlöneskulder är specade med dagar och belopp per anställd.

– Lista på kundfakturor ni har skickat 2016 som helt eller delvis berör varor och/eller tjänster som levereras 2017.

– Lista på kundfakturor (eller underlag för) som kommer skickas 2017 men helt eller delvis tillhör 2016.

– Om ni företräder en ekonomisk förening vill vi ha en lista på medlemmarna vid 2016 års ingång, vilka som trätt ur under året samt vilka som trätt in under året med datum för när medlemsinsatser betalats tillbaka till utträdande medlemmar samt betalats in för inträdande medlemmar.

Gällande leverantörsskulder och annat så löser vi det när vi går igenom den löpande bokföringen för december & januari så se till att ALLA underlag kommer med vid leveransen till oss så bokslutet inte drar ut onödigt på tiden.

Har ni inte varit i kontakt med oss kring planering av löner för 2017, eventuella utdelningar för 2017 samt diskussion om hur ni påverkas av utredningen om utdelningar i ägarledda aktiebolag så är det bra att kontakta oss och boka in en tid för det innan det är för sent. Än finns handlingsutrymme både 2016 och 2017 för att göra saker på rätt sätt och undvika fel och fällor.

Trevlig helg!