Webbaserad Redovisning

Många av våra kunder sköter en del av sitt bokföringsarbete själva, till exempel fakturering och utbetalningar. Genom att använda Webbaserad redovisning undviker vi dubbelarbetet med att registrera samma händelser i våra program. Den lösning vi i dagsläget främst använder inom detta område är Fortnox.

I Fortnox kan olika användare utföra olika moment av redovisningen. Vi kan därför gå igenom balans- och resultaträkning eller verifikationer tillsammans och gör ombokningar direkt, utan att fysiskt behöva träffas. Fortnox har även ett öppet API vilket innebär att det finns stora möjligheter att koppla ihop system med Fortnox. Har ni ett branschanpassat order- och faktureringssystem så skulle en sådan koppling innebära att det arbete ni gör i ert system direkt förs över till Fortnox och uppdaterar kundreskontra och bokföring, helt automagiskt.

Andra funktioner som allt fler använder i Fortnox är deras fakturaskanning med tolkning. För ett par år sedan innebar dessa lösningar höga insatskostnader plus volymkostnad vilket gjorde det olönsamt för mindre företag att nyttja skanning med tolkning. I Fortnox finns en tolkningslösning som kostar från 4,90 kr per faktura (utan insatskostnad) vilket gjort tolkningstjänsterna lönsamma även för mindre företag. Då blir fakturorna bokförda på godkännande, ocr och belopp blir korrekta och du får en uppdaterad leverantörsreskontra. Betalar du med filöverföring till banken försvinner ännu mer papper och Fortnox arbetar tillsammans med bankerna för att minimera antalet knapptryck genom att skapa bankintegrationer så betalningen skickas direkt från Fortnox utan att behöva logga in på banken.

Vi kan med dessa verktyg fokusera på det arbete du behöver hjälp med såsom avstämningar, rapporter. bokslut, årsredovisningar och deklarationer, samtidigt som vi kan stötta dig i den bokföring du sköter själv eller det som dina systemkopplingar levererar in i Fortnox.

Eftersom lösningarna är webbaserade slipper du tänka på uppgraderingar, installationer, säkerhetskopieringar etc. All den tid, energi och pengar, som använts till detta tidigare, kan du istället använda till att fokusera och utveckla din kärnverksamhet och dina intäkter. En annan fördel är att du inte förlorar någon information om olyckan är framme och datorn blir stulen eller lägger av.

Om ni inte är intresserade av detta alternativ och känner att webbaserad redovisning inte passar er verksamhet, har vi på Företagstjänst Olinder Redovisning AB även lång erfarenhet av och använder andra program.