Kontrolluppgiftstider

Nu är det bråda dagar för alla som hanterar löner. Om du sköter lönerna själv är det viktigt att uppgifterna är hos Skatteverket senast 31/1. 

Tänk på att stämma av så uppgifterna som deklarerats under året stämmer med det som bokförts samt med eventuellt löneprogram. Korrigera därefter eventuella fel innan ni skickar kontrolluppgifterna.

Har du ett fåmansaktiebolag är det även viktigt att se till så lönekraven uppfylls om du tänkt använda lönebaserad utdelning.

Har ni andra frågor på lön eller vill bli avlastade kan ni alltid kontakta oss så hjälper vi till.