Skatteverket börjar samarbeta med konsulterna i SRF och FAR

Nu påbörjas ett samarbete mellan Skatteverket och branschorganisationerna SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Branschorganisationen för Revisorer och Rådgivare). Samarbetet innebär att företag frivilligt får ange om de fått hjälp av någon medlem i SRF eller FAR för deklarationen för att kunna se dels hur felen skiljer sig mellan de som fått hjälp och de som inte fått och dels för att kunna göra sina kontroller effektivare genom att inte göra några onödiga kontroller på förmodat korrekta deklarationer. Arbetet är ett steg Skatteverkets arbete med att få företag att göra rätt direkt.

Detta samarbete ligger väldigt rätt i tiden då det avlastar de som investerar i en korrekt redovisning från onödiga kontroller, samtidigt som de som själva deklarerar och utför sin redovisning kan få fler kontroller och därmed hjälp av Skatteverket att göra rätt. Samarbetet kommer från internationella exempel som t.ex. Nederländerna där respektive konsult skriver ett avtal med Skattemyndigheten om att lämna korrekta deklarationer. Att samarbetet sker på branschnivå i Sverige antar jag sker då redovisningsbranschen har ett eget gediget ramverk i REKO som medlemmarna i SRF och FAR måste följa. Detta regelverk i sig medför god kvalitet och korrekt redovisning. Följer konsulterna inte REKO kan de bli fråntagna sin titel som auktoriserad redovisningskonsult och därmed medlemskapet i branschorganisationen. Därför finns även en självreglering inom branschen med regelbundna kontroller av medlemmarna från SRF och FAR vilket gör dem till naturliga parter för Skatteverket att sluta samarbetsavtalet med.

Andra som skrivit om ämnet: Skatteverket, SRF, Dagens Industri, FAR, Ekonomisverige, Dan Brännström